Fra gjødslingsplanlegging til innhøsting...

Nyhet – Gjødslingsplan inkludert i Jordbruksmodulen!

Produsentappens® Webapp er lansert og inkluderer gjødslingsplanlegging i Jordbruksmodulen. Besøk gjerne Webappen her. Lag Gjødslingsplaner enkelt. Webappen har en moderne tilnærming til gjødslingsplanlegging, noe som gjør det enkelt for brukerne å lage gjødslingsplaner.

Registrering av nye brukere foregår nå i Webappen. Det er gratis å registrere seg. Fakturering inntrer først når brukerne har aktivert moduler.

Jordbruksmodulen er etter lansering av Webappen med gjødslingsplanlegging et fullverdig hjelpemiddel for jordbruksproduksjon. Tjenesten bidrar til forenklinger og kanskje forbedringer for brukerne. Målet har vært å lage en tjeneste som automatiserer oppgavene som skal planlegges og dokumenteres i så stor grad som mulig. Brukervennlighet har vært målet i utviklingen av tjenesten. Som for Telefonappen, er det lagt vekt på at det skal være enkelt å kontakte support også fra Webappen. Det finnes hjelpetekster og forklaringer, som bør bidra til at brukerne enkelt kan gjennomføre planlegging og dokumentasjon.

Bonden gjør litt, resten "fikser" Produsentappen®

Produsentappen® er laget for å gjøre dokumentasjonsarbeidet så enkelt og rasjonelt som mulig.

Produsentappen består av 4 moduler og kommer i to utgaver som utfyller hverandre, Webapp/telefonapp.

 • Jordbruksmodul - Webapp/telefonapp
  handterer både planlegging og dokumentasjon i henhold til de krav som stilles for dokumentasjon.

  • Jordarbeiding

  • Gjødslingsplanlegging Nyhet!

  • Såing/planting/setting

  • Bekjempelse av skadegjørere / IPV

  • Innhøsting

 • Storfemodul - Webapp/telefonapp
  Storfemodulens styrke er notifikasjoner, den hjelper brukerne å huske på viktige ting. Samtidige kan alt som er viktig dokumenteres, inklusive melkeveiing.

  • Brunst

  • Inseminering

  • Kalving

  • Besetning

  • Melkeveiing

  • Veterinærbehandling

  • Storfekalenderen

  • Beiteslipp

 • Fakturamodul - Telefonapp
  Skriv og send faktura direkte fra telefonen som e-post. Fakturaen sendes i PDF-filformat.

  • Produktdatabase

  • Kundedatabase

  • Fakturer

  • Fakturaoversikt

  • Krediter, purring og registrer betaling

 • Kjørebokmodul - Telefonapp
  Enkel kjørebok, handterer flere biler.

  • Registrer kjøretøy

  • Registrer kjøring

  • Oversikt registreringer

  • Rapporter

Kontaktinformasjon