Produsentappen®

Produsentappen® er laget for å gjøre bondens dokumentasjonsarbeid enkelt - og det har vi klart! Last ned og bli overbevist.

Dokumenter og planlegg raskest og enklest i Produsentappen®. Produsentappen® er modulbasert og brukerne aktiverer og betaler kun for den modulen eller de modulene de ønsker eller har bruk for.

Produsentappen® fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen® er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet utføres. Når telefonen får kontakt med WIFI eller 3G/4G-nettet synkroniseres appen med databasen, dette skjer automtisk uten at brukerne trenger å tenke på det.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

 

Bonden gjør litt, resten "fikser" Produsentappen®

Produsentappen® er laget for å gjøre dokumentasjonsarbeidet så enkelt og rasjonelt som mulig. Vi har lyttet til bønder når vi har laget Produentappen, det håper vi du legger merke til når du tar den i bruk.

Se video av Produsentappen® i bruk.

 

Med et modulbasert system gir det muligheter for å utvikle nye moduler. Tilbakemeldinger fra brukerne kommer i stor grad til å styre hvilke moduler som utvikles.

Vår visjon:Å hjelpe brukerne til å bli mer effektive i hverdagen, gjennom våre innovative tjenester.

Vår misjon:Å hjelpe og inspirere gjennom å tilby enkle, smarte og praktiske løsninger som tar i bruk ting brukerne allerede har.

Foreløpige planer for nye moduler

  • Gjødslingsplanmodul

  • Skogmodul

  • Servicemodul

 

Kontaktinformasjon