Fra gjødselplan til innhøsting...

Nyhet – Gjødselplan nå inkludert!

Produsentappens® Webapp er lansert og inkluderer nå også gjødselplan i Jordbruksmodulen. Vi har laget et program som gjør det enkelt å lage gjødselplan. For å gjøre det så enkelt som mulig har vi laget flere opplæringsvieoer som viser skritt for skritt hvordan du skal gå fram.

Jordbruksmodulen® er et fullverdig hjelpemiddel for jordbruksproduksjon. Tjenesten bidrar til forenklinger og kanskje forbedringer for brukerne. Målet har vært å lage en tjeneste som automatiserer oppgavene i så stor grad som mulig. Brukervennlighet har vært målet i utviklingen av tjenestene. Det finnes hjelpetekster, opplæringsvideoer og forklaringer i webappen, som bør bidra til at brukerne enkelt kan gjennomføre planlegging og dokumentasjon.

Hjelp oss - svar på spørreundersøkelsen

Bondens lille hjelper - Produsentappen®

Produsentappen består av 4 moduler. Abonner kun på den eller de modulene som du trenger.

 • Jordbruksmodul - Webapp/telefonapp

  handterer både planlegging og dokumentasjon i henhold til de krav som stilles for dokumentasjon.

  Fra kr. 650,- + MVA, ingen etableringskostnad.

  • Jordarbeiding

  • Gjødslingsplanlegging Nyhet!

  • Såing/planting/setting

  • Bekjempelse av skadegjørere / IPV

  • Innhøsting

  • Hjelpetekster tilgjengelig

  • Opplæringsvideoer tilgjengelig

 • Storfemodul - Webapp/telefonapp

  Storfemodulens styrke er notifikasjoner, den hjelper brukerne å huske på viktige ting. Samtidige kan alt som er viktig dokumenteres, inklusive melkeveiing.

  kr. 500,- + MVA, ingen etableringskostnad.

  • Brunst

  • Inseminering

  • Kalving

  • Besetning

  • Melkeveiing

  • Veterinærbehandling

  • Storfekalenderen

  • Beiteslipp

 • Fakturamodul - Telefonapp

  Skriv og send faktura direkte fra telefonen som e-post. Fakturaen sendes i PDF-filformat.

  kr. 300,- + MVA, ingen etableringskostnad.

  • Produktdatabase

  • Kundedatabase

  • Fakturer

  • Fakturaoversikt

  • Krediter, purring og registrer betaling

 • Kjørebokmodul - Telefonapp

  Enkel kjørebok, handterer flere biler.

  kr. 100,- + MVA, ingen etableringskostnad.

  • Registrer kjøretøy

  • Registrer kjøring

  • Oversikt registreringer

  • Registrer kjøring enkelt på ønsket bil

  • Rapporter

Kontaktinformasjon