Produsentappen®

Produsentappen® er laget for å gjøre bondens dokumentasjons- og planleggingsarbeid enkelt - og det har vi klart! Kommer både som telefonapp og webapp.

Dokumenter og planlegg raskest og enklest i Produsentappen®. Produsentappen® er modulbasert og brukerne aktiverer og betaler kun for den modulen eller de modulene de ønsker eller har bruk for.

Produsentappen® fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen® er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet utføres. Når telefonen får kontakt med WIFI eller 3G/4G-nettet synkroniseres appen med databasen, dette skjer automtisk uten at brukerne trenger å tenke på det.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

Produsentappen kommer i to versjoner, der begge bør benyttes. Telefonappen egner seg best til noen oppgaver mens webappen egner seg best til andre oppgaver. Med en webapp åpner det seg nye muligheter. Første bevis for de nye mulighetene er at det nå er mulig å drive gjødslingsplanlegging i Jordbruksmodulen.

Bonden gjør litt, resten "fikser" Produsentappen®

Produsentappen® er laget for å gjøre dokumentasjonsarbeidet så enkelt og rasjonelt som mulig. Vi har lyttet til bønder når vi har laget Produentappen, det håper vi du legger merke til når du tar den i bruk.

 

Med et modulbasert system gir det muligheter for å utvikle nye moduler. Tilbakemeldinger fra brukerne kommer i stor grad til å styre hvilke moduler som utvikles.

Vår visjon:Å hjelpe brukerne til å bli mer effektive i hverdagen, gjennom våre innovative tjenester.

Vår misjon:Å hjelpe og inspirere gjennom å tilby enkle, smarte og praktiske løsninger som tar i bruk ting brukerne allerede har.

Foreløpige planer for nye moduler

  • Grøntmodul

  • Skogmodul

  • Servicemodul

 

Kontaktinformasjon