Last ned Brukerhåndboka

Vi har skrevet brukerhåndboka for å gjøre det så enkelt som mulig for deg som bruker å sette deg inn i hvordan Produsentappen fungerer. Brukerhåndboka er i PDF-filformat, noe de fleste datamaskiner og telefoner enkelt viser.

Brukerveiledning for Webappen er inkludert i Webappen og vil ikke bli å finne her. For mer finformasjon: gå til Webappen

Brukerhåndboka er under revidering. Revidert utgave legges ut så snart den er ferdig.

Versjon 1.5 lastet opp 16.2.2018.

Last ned Brukerhåndbok ...

Bruverveiledning i Produsentappen

Brukerhåndboka på nett.

Brukerhåndboka er delt inn etter modul. Klikk på fanene over og velg hvilken modul du ønsker å lese brukerveiledningen til. Innholdet er likt det du finner i brukerhåndboka som kan lastes ned som PDF-fil.

1.0 Installering og igangsetting

Her beskriver vi hvordan du finner Produsentappen, laster den ned og installerer den på telefonen. Produsentappen finnes til både iPhone og Android. Enkleste måte å få tak i appen på er å besøke hjemmesiden vår: ervi.no med telefonen og gå til siden: produsentappen og klikke på linken til henholdsvis App Store eller Play Butikk og laste ned appen. Appen vil be om tillatelse til å sende deg notifikasjoner – dette må du tillate om du vil få mest mulig ut av appens innebygde fordeler for deg. Appen vil også be om tillatelse til å bruke GPS til finne posisjon. Dette må du tillate om du vil benytte kartløsningen i appen.

1.1 Komme i gang

Etter at appen er installert, klikk på ikonet og start appen. Om du er ny bruker, klikke på "registrer deg" og følg instruksjonen punkt for punkt. Når du er ferdig med registreringen, vil du få en e-post med en link som du må klikke på for å bekrefte e-postadressen du har registrert.

1.2 Moduler

Produsentappen er modulbasert og brukerne ser normalt kun de modulene som er aktivert. Fra 2018 vil brukerne bli fakturert for de modulene de har aktivert. Følgende moduler er tilgjengelig: Jordbruksmodul, Storfemodul, Fakturamodul og Kjørebokmodul.

1.2.1 Kommende moduler:

Gjødslinsplanmodul, Servicemodul og Skogmodul.

Ved årsskiftet deaktiveres modulene og brukerne må selv aktivere de modulene de ønsker å benytte i 2018. Aktiverte moduler faktureres. Faktura kommer på e-post.

1.3 Introduksjon til appen

Appen tar deg med på en liten tur, der vi viser deg hvordan appen brukes. Når du er ferdig med ca. 13 sider, klikker du deg videre og får tilgang til appen.

1.4 Registrering av brukeropplysninger

Første skritt er å registrere brukeropplysningene vi ber om skal registreres. Vi ber om disse registreringen av flere årsaker. Brukeren må kunne identifiseres for at det skal være mulig å dokumentere. Dette er også nødvendig for at vi skal kunne lagre data.

1.4.1 Opplysninger som skal registres:

Navn, organisasjonsnummer, E-postadresse, telefonnummer. Det kan bli aktuelt å registrere medlemsnummer og andre opplysninger for å identifisere brukeren, om Produsentappen får tilgang til å rapportere brukerregistreringer til eksempelvis KSL, Tine, Nortura, Gartnerhallen osv.

Fra 2018 vil det bli sendt ut faktura med 14 dagers betalingsfrist etter at du har registrert deg i Produsentappen. Faktura sendes til E-postadressen du har registrert i appen.

1.4.2 Registrering av andre opplysninger

Du skal også registrer kapasiteten til åkersprøyta i antall liter vann og hvor mye sprøyta pumper ut per daa. Dette bruker vi til å regne ut dosering og mengder ved behandling av arealer. Du kan også registrer dato sist åkersprøyta ble funksjonstestet, så får du en påminnelse om når det nærmer seg å gjennomføre en ny funksjonstest. Sist men ikke minst, kan du dokumentere i appen at du har godkjent gjødslingsplan.

2.0 Hovedskjermen

Skjermen varierer, avhengig av hvor mange moduler du har aktivert. Fra hovedskjermen har du tilgang på Brukerkonto. Kontakt ERVI AS er alltid aktivert og synlig på hovedskjermen.

2.1 Brukerkonto

I Brukerkonto kan du redigere Brukerinformasjonen din.

2.1.1 Moduler

Aktivere og deaktivere moduler.

2.1.2 Logg ut

Logge ut av appen. Om du ikke logger ut vil appen være tilgjengelig for notifikasjoner som kommer, selv om du avslutter appen. Logger du ut, må du logge inn neste gang du starter appen.

2.2 Kontakt ERVI AS

Klikker du på denne knappen får du litt informasjon og 3 muligheter for å kontakte oss.

  • Klikk for å sende oss en SMS.
  • Klikk for å sende oss en e-post.
  • Klikk for å ringe oss.

Det tryggeste er å sende oss en e-post, men da må du ha satt opp epostprogram på telefonen din. Har du ikke gjort det, kan du vurdere å gjøre det eller sende oss en SMS. Selvsagt kan du også ringe, men vi lover ikke at vi alltid klarer å svare på telefonen.

Jordbruksmodul

Hovedmenyen til Jordbruksmodul består av 4 menypunkter. 1. Jordarbeiding, 2. Bekjempelse, 3. Innhøsting og 4. Rapporter/Journaler. Øverst i høyre hjørne får brukerne tilgang til Innstillinger, som består av 3 undermenyer: 1. Skifter/Jorder, 2. Integrert plantevern og 3. Gjødslingsplan/åkersprøyte.

1.0.1 Innstillinger

1. Skifter/Jorder: Legg til skifter her. Skriv inn opplysninger om gnr og bnr, areal osv. Eller du kan benytte innebygd kartløsning og velge arealet ut i fra karet.

2. Integrert plantevern – bekreft at du driver i henhold til reglene for integrert plantevern.

3. Gjødslingsplan/åkersprøyte – bekreft har du har godkjent gjødslingsplan og legg til opplysninger om åkerstrøytas kapasiteter (liter og utmatingsmengede per daa.)

1 Jordarbeiding

Inneholder 4 undermenyer. 1. Start jordarbeiding, 2. Gjødsling, 3. Såing/planting/setting og 4. Avsluttet arbeid

Registrering av Jordarbeiding: Velg skifte, dato og tid registreres automatisk, velg hvilken type våronn som gjennomføres og klikk på lagre. Når du registrer våronnarbeid, så er du ferdig. Registrerte våronnoperasjoner havner på Våronn temasiden som fullført arbeid. Kan være nyttig om det søkes om utsatt jordarbeiding.

1.1.1 Start jordarbeiding

Velg skifte, dato klokkeslett registreres automatisk, temperatur og vær hentes inn automatisk, velg type jordarbeiding. Klikk lagre og sett i gang med arbeidet.

1.1.2 Gjødsling

Velg skifte, dato klokkeslett registreres automatisk, temperatur og vær hentes inn automatisk, angi antall kg per daa, velg handelsgjødsel eller husdyrgjødsel. Avhengig av gjødseltype, velg blant tilgjengelige typer og klikk lagre.

1.1.3 Såing og planting

Velg skifte, dato klokkeslett registreres automatisk, temperatur og vær hentes inn automatisk, angi typen (sort), mengde og velg produksjon. Klikk lagre og start arbeidet.

1.1.4 Avsluttet arbeid

Viser ei liste med alle registreringene som er gjort, sortert etter oppgave og tid. Laget for at brukerne skal få rask oversikt over oppgaver som er gjennomført.

2 Bekjempelse

Bekjempelse består av 5 undermenyer, som alle omhandler arbeid med bekjempelse. 1. Dokumenter bekjempelse, 2. Bekjempelse/sprøyting, 3. Pågående arbeid, 4 Avsluttet arbeid og 5. Info om sprøytemidler.

2.1 Dokumenter behov

Før du kan behandle skifter mot skadegjørere skal du identifisere behovet for bekjempelse.

2.1.1 Start identifisering

Velg skifte, dato og klokkeslett registreres automatisk, bekreft at bekjempelse er nødvendig, angi om det er behov for kjemisk bekjempelse. Om det ikke er behov for kjemisk, ikke aktiver valget for kjemisk/Sprøyting. Skriv årsaken til at du ønsker å behandle og bruk gjerne telefonens kamera for å ta bildebevis. Klikk lagre. Du kan gjerne dokumentere for mange skifter mens du er ute på runden.

2.1.2 Allerede identifisert

Oversikt over alle skiftene der du har registrert/dokumentert behov for behandling.

3 Bekjempelse av skadegjørere

Bekjempelse av skadegjørere registreres her. Velg skifte du ønsker å behandle. Husk appen krever at du først har identifisert behovet for bekjempelse av skadegjører, før du kan registrere bekjempelsen. Dato, tid og værinformasjon henter appen inn automatisk for deg. Om Temperatur ikke stemmer, kan du velge å skrive inn korrekt temperatur på skiftet. Du kan velge mellom mekanisk bekjempelse eller kjemisk bekjempelse. Velger du mekanisk – velg hvilken mekanisk metode du benytter – klikk lagre. Velger du kjemisk bekjempelse – velg plantevernmiddelet du ønsker å bruke, du kan velge flere. Appen regner automatisk ut mengden basert på arealet, den regner også ut mengden vann du må ha i åkersprøyta basert på mengden vann du bruker per daa. Når du er ferdig – klikk på lagre. Bekjempelse havner nå i lista over fullførte oppgaver.

3.1 Pågående arbeid

Viser liste over alle behandlinger som er registrert påbegynt, men ikke avsluttet.

3.2 Avsluttet arbeid

Viser liste over alle skiftene som er behandlet. Her kan du også evaluere effekten av behandlingen. Skifter som skal evalueres, men som det ikke er foretatt evaluering vil ha en påminnelse om dette i lista.

3.3 Info om sprøytemidler

Her er det mulig å lese informasjon om de ulike sprøytemidlene, bruk og dosering. Informasjon om fileter er også tilgjengelig.

4.0 Innhøsting

Registrering av innhøstingen. Består av to undermenyer: 1. Start innhøsting og 2. Ferdig høstet.

4.1 Start innhøsting

Velg skifte du ønsker å høste, dato og klokkeslett registreres automatisk.

Jordbruksmodulen har innebygd sikkerhet, her vil brukerne få beskjed om det er greit å høste eller ikke. Klikk arkiver og start innhøstingen. Appen hopper til ny side, på denne siden kan du registrere høsteresultatet når du er ferdig. Slik bidrar appen til holde oversikt over resultatene på de ulike skiftene.

4.2 Ferdig høstet

Liste med alle høsteresultatene. Om du har glemt å føre inn resultatet, vil det komme en liten påminnelse om dette på det/de skiftene der det ikke er registrert resultat.

5.0 Rapporter/journaler

Dokumentasjon lagres i Produsentappen og på en server. All kommunikasjon mellom server og telefon/appen er kryptert. Dine opplysninger er derfor trygge. Det er to undermenyer: 1. Send Sprøytejournal og 2. Send høsterapport. Velg år og klikk på rapporten du ønsker å sende til deg selv som e-post. Du kan også sende e-posten til andre med eksempelvis Sprøytejournal til de du sprøyter for.

5.1 Egenrevisjon til KSL

Vi har vært i kontakt med KSL-sekretariatet for å få tilgang til å rapportere til KSL-egenrevisjon på vegne av brukerne våre. På litt sikt vil Produsentappen kunne rapportere egenrevisjon på vegne av brukerne. Dette vil ikke fungere i 2017 sesongen.

Storfemodul

Storfemodulen er laget for storfe drift, både kjøtt- og melkeproduksjon. I Storfemodulen benytter vi AI (kunstig intelligens) til å sende notifikasjon til brukerne. Om du ikke tillater at appen sender deg notifikasjon/påminnelser mister du mange av de innebygde hjelpefunksjonene som er laget for å gjøre hverdagen litt enklere.

1.0 Hovedskjermen

Fra hovedskjermen velger du hvilke oppgaver som skal dokumenteres og gjennomføres. Består av 1. Brunst, 2. Inseminering, 3. Kalving, 4. Besetning, 6. Melkeveiing, 7. Registrert veterinærbehandling og 8. Storfe kalenderen.

1.1 Innstillinger

Her kan du velge når du vil at appen skal sende deg påminnelser for ulike hendelser. Still inn for hvor lenge det skal gå fra du registrerer brunstsignal: ridning, sliming og blødning til appen sender deg en påminnelse. Alle påminnelsene registreres på dyr og påminnelsen vil fortelle deg eks. At du må sjekke ku XXX for brunst osv. Det er også mulig å stille inn antall ager fra kalving til appen skal sende deg påminnelse om avsining og kalving.

2.0 Brunst

Inneholder to valg – registrer brunst eller se lite med dyr som forventes å komme i brunst.

2.1 Registrer brunst

Velg ku, dato og klokkeslett registreres automatisk, velg brunsttegn, skriv inn kommentar om du ønsker og velg når du vil ha påminnelsen. Denne overstyrer de valg du har gjort tidligere. Dette har vi gjort for å sikre at tjenesten er best mulig for deg som bruker.

2.2 Ventet brunst

Viser ei liste med kyr som kommer i brunst, det må ha vært registrert kalving, blødning eller sliming på kua for at den skal havne i lista.

3.0 Inseminering

Har tre undermenyer: 1. Inseminering, 2 Registrerte insemineringer og 3. Avlsplan

3.1 Inseminering

Velg ku, dato og klokkeslett registreres automatisk, skriv inn okse (om du ikke har registrert okser på kua fra avlsplanen tidligere), skriv inn kommentar om du ønsker – klikk lagre.

Om det registreres blødning på kua, etter inseminering, bør dette registreres slik beskrevet i pkt. 2.1 slik at det kommer påminnelse om ca 19 dager etter blødningen.

Registreres ikke blødning, vil appen behandle kus om hun er med kalv, og sende påminnelse om avsining og kalving når den tid kommer.

3.2 Registrerte insemineringer

Når denne menyen velges kommer det opp en liste med alle registrerte insemineringer. Klikke på ønsket registrering i lista for å få tilgang til å slette eller redigere den. Her er det mulig både å slette feilregistrert inseminering og endre registreringer som er registrert.

Ønsker du å slette inseminering - klikk på slett nederst i høyre hjørne.

Ønsker du å redigere inseminering - klikk på rediger øverst i høyre hjørne.

3.3 Avlsplan

Velg ku, legg til ønsket okse fra avlsplanen, du kan velge til 5 oksevalg og ønskelig. Gjør det enkelt å velge riktig okse når inseminøren er på besøk. Lett tilgjengelig og super raskt.

4.0 Kalving

To undermenyer: 1. Registrer kalving og 2. Ventede kalvinger

4.1 Registrer kalving

Velg ku, skriv inn navn på kalven, skriv inn nummer på kalven, angi størrelse (valgbar), gi kalven framtidig egenskap (eks. Melkeku), dato registreres automatisk, angi om kalven er hornet eller kollet, angi misdannelse om slik finnes og til slutt kan du angi kalvingsvansker. – klikk lagre.

Nå tilordnes kalen automatisk til antall kalver kua har født, appen holder rede på når det er på tide å vurdere å se etter brunst og inseminere kua igjen, kalven føres inn i besetningen.

4.2 Ventede kalvinger

Liste med alle kyr som er drektig, her får du antydning om når det kan være greit å sine av kura og når det er forventet kalving. En veldig god oversikt som gjør det enkelt å skaffe seg oversikt over kommende kalvinger.

Besetning

To undermenyer: 1. Besetningsoversikt og 2. Meld inn dyr

5.1 Besetningsoversikt

Liste med alle dyrene som er registrert i appen, det framkommer om det er melkeku, kvige, okse eller ammeku. Her kan du registrere dyr inn i appen. Klikk på + tegnet øverst i høyre hjørne og fyll inn nødvendige opplysninger.

For slette dyr som er registrert og som ikke skal være registrert i appen lengere, klikke på ønsket individ og klikk på slett nederst i høyre hjørne.

5.1.1 Tine

Vi håper at appen kan få tilgang til Tines API, da kan vi hente ut registrerte dyr fra databasen til Tine og sende inn registreringer som kalvinger etc.

5.2 Meld inn dyr

Liste med alle dyrene som er registrert i appen. Aktiver hvilket dyr som skal meldes ut –inn til slakt etc. Her er målet at appen skal kunne sende innmeldingen direkte til Nortura.

5 Forenklinger

Appen kan bidra til betydelig forenkling, men vi er avhengig at Tine og Nortura ønsker å samarbeid med oss for å gjøre det enklest mulig for dere som bruker appen.

6 Melkeveiing

Består av tre undermenyer: 1. Registrer melkeveiing, 2. Send veieliste og 3. Vis resultater per ku.

6.1 Registrer melkeveiing

Velg ku (i denne lista kommer bare kyr som det er registrert kalving på og som er melkeku), Angi total mengde kraftfôr per dag, Angi melkemengde (morgen og kveld), appen regner ut melkemengden totalt, dato registreres automatisk.

Er det tidligere registrert veieresultater på kua, vil det komme opp hvor mye melk kua hadde forrige veiing og hvor mye kraftfôr hun fikk da.

Du kan registrere melkeveiingen inn på morgenen og lukke appen, når du ønsker å registrere kveldsveiinga, er appen laget så smart at den vet at du skal registrere kveldsveiinga. Velg ku, fyll inn – du vil se at registreringen av kraftfôr og morgenveiinga er registrert på kua.

6.2 Send veieliste

Foreløpig kan du kun sende veielista til en e-postadresse. Sender du til deg selv kan du bruke den for å registrere melkeveiinga på tinesiden.

6.3 Vis resultater per ku

Velg år og måned – appen åpner ønsket måned og viser ku etter nummer og melkemengden som ble registrert i veiingen. Denne kan bli veldig nyttig når du har brukt appen en periode – du får raskt og enkelt en oversikt over dine resultater.

7 Registrer vet. Behandling

Består av tre undermenyer: 1. Vet.behandling melkeku, Vet.behandling øvrige storfe og 3- OBS veterinærbehandlet

7.1 Vet.behand melkeku

Velg ku, dato og klokkeslett registreres automatisk, angi hvilken behandling kurá har fått, angi tilbakeholdelsesfrist i dager og skriv inn eventuelle kommentarer. Skriver du inn 5 dager, vil appen sende en påminnelse om at ku XXX kan gå på tanken etter fristen.

7.2 Vet.behand øvrige storfe

Velg ku, dato og klokkeslett registreres automatisk, angi hvilken behandling storfeet har fått, angi tilbakeholdelsesfrist i dager og skriv inn eventuelle kommentarer. Skriver du inn 20 dager, vil appen sende en påminnelse om at storfe XXX kan sendes til slakt (Du må selvsagt ikke sende til slakt da, men da er iallfall tilbakeholdelsesfristen over).

7.3 OBS veterinærbehandlet

Viser ei liste over alle dyr som er behandlet. Enkel måte å skaffe oversikt over antall behandlinger per individ.

8 Storfekalenderen

Viser aktuell måned og viser en farget prikk ved datoer det er registrert hendelser på. Viser også kommende hendelser, eksempelvis når kua i pkt. 7.1 kan gå på tanken. Klikker du på datoen kommer det opp alle registreringen på den datoen. Enkelt og greit å holde oversikt over alt som er registrert av hendelser i fjøset.

Hendelser som vil vises: brunst, brunsttegn, inseminering, kalving, avsining og kalving. Dette er selvsagt avhengig av at brukerne registrerer dette i appen. Jo mer du benytter appen, dess mer nytte får du ut av Storfekalenderen.

Fakturamodul

Bruk appen til å sende faktura til kundene, send purringer og kreditnota ved behov. Fakturamodulen oppfyller kravene i bokføringsloven. Fakturaene får automatisk generert fakturanummer, når faktura er sendt kan den ikke redigeres og Fakturamodulen sender fakturaen som e-post til kunde i pdf-format med kopi til brukeren av appen og regnskapsføreren om det er registrert e-postadresse på vedkommende.

Laget for å forenkle registrering av arbeid og tilleggsnæringer. Du kan gjerne bruke Produsentappen med kun Fakturamodulen aktivert.

1. Registrer kunde

Registrer kunden i databasen, navn, adresse, postopplysninger, e-postadresse, organisasjonsnummer og betalingsopplysninger.

2. Registrer artikler

Registrer artikler, pris uten mva. Artikkelnummer opprettes automatisk.

3. Registrer faktura

Velg kunde som skal fakturers, legg til produkter – nå kan du velge å sende fakturaen eller du kan lagre den om du ønsker å registrere flere artikler på kunden senere. Kundenummer opprettes automatisk.

3.1 Fakturaoversikt

Her kan du velge om fakturaen skal være ikke sendt, sendt, ikke betalt og kreditert. Du velger også for hvilket år du ønsker å se fakturaer.

3.1.1 Sendt

Her finnes oversikt over alle fakturaene som er sendt fra appen, sortert etter fakturanummer. For å åpne fakturaer som er sendt - klikk på ønsket faktura for å få fram fakturainformasjon som artikler, dator osv.

Når faktura er åpne er det også mulig å sende purring på ikke betalt faktura og det er også mulig å sende kreditnota på fakturer som skal krediteres.

3.1.2 Ikke sendt

Om du har lagret en faktura, for å fylle inn mer salg, er dette stedet du får tak i lagrede og ikke sendte fakturaer. Velg ønsket faktura og registrer artikler/arbeid på kunden.

3.1.3 Ikke betalt

Her får du oversikt over alle fakturaene som er registrert som sendt og ikke registrert som betalt i appen. Klikk på ønsket faktura for å åpne ønsket faktura.

Her kan det registreres: Fakturaen er betalt, Send purring og Krediter faktura.

Når en kunde har betalt fakturaen, går du inn her og åpner fakturaen og klikke på – Betaling registrert. Fakturaen forsvinner da på lista over ikke betalte fakturaer.

Når faktura er åpne er det også mulig å sende purring på ikke betalt faktura og det er også mulig å sende kreditnota på fakturer som skal krediteres.

3.1.4 Kreditert

Her finnes oversikten over fakturaer som er sendt og som er kreditert.

Kjørebokmodul

Bruk Kjørebokmodulen for å registrere bruk av privatbil i yrkeskjøring eller yrkesbil i kjøring. Kjørebokmodulen oppfyller kravene i bokføringsloven for føring av kjøring med privatbil i tjeneste. Det er mulig å registrere flere biler og rapporteringer skjer med utgangspunkt i registrerte biler. Registrering av biler skjer med registreringsnummeret til det enkelt kjøretøy.

Laget for at brukerne enkelt skal kunne dokumentere kjøring. Fungerer alltid, dokumenter når du gjør det så unngår du at krav om fradrag glemmes.

1. Legg til kjøretøy

For å legge til et kjøretøy, klikk på + knappen øverst i høyre hjørne. Det er mulig å sette inn navn på bilen, registreringsnummer og type kjøretøy (personbil, lastebil, pickup osv.).

For å lagre registreringen - klikk på "Arkiver" øverst i høyre hjørne.

2. Registrer kjøring

For å registrere kjøring - velg kjøretøy, dato kommer automatisk, mulighet for å velge næring registreringen skal skje på (jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring), skriv inn antall km kjørt, formål med kjøringen registreres, start- og stoppsted, registrer antall passasjerer, aktiver tilhenger om tilhenger er i bruk og foregår kjøringen på skogsbilveg - aktiver skogsbilveg.

Klikk aktiver øverst i høyre hjørne når alle registreringene er foretatt.

3. Oversikt kjøringer

Her finnes oversikt over alle kjøringer, ved å klikke på enkelt registreringer kommer informasjon som er lagret om kjøringen fram - samme skjermbilde som registreringene ble foretatt i. Dataen er sortert på måned og år - velg ønsket måned og år for å få fram kjøringer.

Kjøringene er sortert på dato og det framkommer hvilken bil registreringene er foretatt på.

4. Total oversikt

Her vises samlet oversikt over registreringer, ant turer, ant km, ant. km. med tilhenger og ant. km. kjørt på skogsbilveg. Registreringene er sortert på registreringsnummer og år.

Øverst viser totalt for året, under kommer hver måned for seg, men kun de månedene det er registrert kjøring på.

5. Generer rapport

Her genereres kjøreboken og sendes som e-post dit brukeren ønsker å sende den. Rapporten som genereres er i PDF-filformat.

Det er mulig å skrive ut samlet rapport for året - velg alle og årstall og velg ønsket registreringsnummer. Er det registrert kjøringer på flere kjøretøy, må det generes flere rapporter.

Det er også mulig å genere kjørebok for ønsket måned og år. Velg ønsket måned, år og registreringsnummer for å sende kjøreboka for valgt kjøretøy og måned som e-post.