Bruverveiledning i Produsentappen

De ulike modulene har eller får brukerveiledning tilgjengelig for innloggede brukere. I tillegg produserer vi enkle opplæringsvideoer for brukerne. Som innlogget bruker får du tilgang til å både video og skrevet brukerveiledning. Vi legger vekt på å tilby hjelpen når brukerne trenger den.

Videohjelp og opplæring

Vi har laget en rekke videoer for å gjøre det så enkelt som mulig å lage enge gjødslingsplan. Samtidig som vi også har laget de ulike modulene med det for øye at de skal bidra til at brukerne husker ting til riktig tid.