Fakturer fra telefonen - enkelt og rimelig


Fakturamodul (Telefonapp)

Fakturamodulen er laget for å gjøre fakturering av leietjenester og salg av produkter enkelts og raskets mulig.

Du trenger bare en mobiltelefon for å registrere og sende faktura - enkelt og raskt. Fakturaen oppfyller kravene i bokføringsloven.

Modulen fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen® er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet når det utføres. Når telefonen får kontakt med WIFI eller 3G/4G-nettet synkroniseres appen med databasen, dette skjer automtisk uten at brukerne trenger å tenke på det.

Registrer alltid tjenester eller produkter i fakturamodulen når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

Nyttig å vite om

  • Registrer kunde med e-post og adresse i kundedatabasen

  • Registrer tjenester og produkter som du skal fakturere i produktdatabsen

  • Ved fakturering - hent opp kunde fra kundedatabasen og legg til produkter fra produktdatabasen. Enkelt, raskt og sikkert

  • Handterer mva og fakturanummer automatsik

  • Faktura sendes som PDF-fil per e-post til kunden, brukeren og regnskapsføreren om det er satt opp slik

  • Send purring fra modulen

  • Registrer betaling for faktura i modulen

  • Send kredittnota ved behov, fra modulen

Kontaktinformasjon