Lag gjødslingsplanen selv?
Vi har gjort det enkelt for deg!

Gjødselplanlegging gjort enkelt

Videofilmene er kun to av mange filmer som er tilgjengelig for brukerne av Produsentappens Jordbruksmodul. Disse filmene er tilgjengelig for for abonnentene og finnes her: app.produsentappen.no .