Fra gjødslingsplanlegging til innhøsting


Jordbruksmodul (Telefonapp og Webapp)

Vi har laget Produsentappen® for å gjøre planlegging og dokumentasjon enkelt!

Jordbruksmodulen: et moderne planleggings- og dokumentasjonsverktøy.

Med introduksjon av Webappen er Jordbruksmodulen er fullverdig tjeneste, der planlegging og dokumentasjon henger sammen og brukt riktig – bidrar til ent best mulig resultat.

Produsentappens Telefonapp fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen® er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet når det utføres. Når telefonen får kontakt med WIFI eller 3G/4G-nettet synkroniseres appen med databasen, dette skjer automtisk uten at brukerne trenger å tenke på det.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

Gjødselplan i Jordbruksmodulen

Med introduksjon av Produsentappn® også som webapp, åpner nye muligheter seg for brukerne. Etter lansering av webappen er det å drive gjødselanlegging gjort enkelt og tilgjengelig for brukerne. Gjødselplanlegging er integrert i Jordbruksmodulen og medfører ikke prisøkning.

Prismodell finner du her:

Nyttig om Jordbruksmodulen

 • Dokumenter alt fra våronn til innhøsting - helhetlig system for best mulig resultat

 • Generer gjødselplan i webappen Nyhet!

 • Det er mulig å korrigere gjødslingsplanen. Viktig om ting endrer seg i forhold til planlagt

 • Registrer jordarbeiding, gjødsling/såinng , setting eller planting i appen

 • Dokumenter behov for behandling mot skadegjørere (mulighet for å bruke kameraet på mobiltelefonen)

 • Dokumenter at du arbeider i tråd med IPV (integrert plantevern)

 • Tid og dato hentes automatisk fra telefonen, for å gjøre registreringen enklest mulig

 • Velg plantevernmiddel for ønsket produskjon i appen (plantevernlista oppdatert 2019)

 • Selvsagt mulig å registrere mekanisk bekjempelse i appen

 • Dokumenter effekten av kampen mot skadegjørerne

 • Appen regner og beregner for brukerne - spar tid og hjelder til med korrekt utregning raskt og sikkert

 • Registrer gjødsling, velg handels- eller husdyrgjødsel og angi mengde

Kontaktinformasjon