Jordbruksmodul

Vi har laget Produsentappen® for å gjøre dokumentasjon enkelt - og det har vi klart!

Jordbruksmodulen er laget for å gjøre dokumentasjon av alt fra våronn til innhøsting enkelts og raskets mulig.

Du trenger bare en mobiltelefon for å registrere, dokumentere og skrive ut rapporter - enkelt og raskt.

Produsentappen fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen® er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet når det utføres. Når telefonen får kontakt med WIFI eller 3G/4G-nettet synkroniseres appen med databasen, dette skjer automtisk uten at brukerne trenger å tenke på det.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

Gjødselplanlegging i Jordbruksmodulen

Med introduksjon av Produsentappn® også som webapp, åpner nye muligheter seg for brukerne. Etter lansering av webappen er det å drive gjødselplanlegging gjort enkelt og tilgjengelig for brukerne. Gjødselplanlegging er integrert i Jordbruksmodulen og medfører ikke prisøkning.

Nyttig om Jordbruksmodulen

 • Dokumenter alt fra våronn til innhøsting

 • Generer gjødslingsplan i wbappen

 • Registrer jordarbeiding, gjødsling/såinng , setting eller planting i appen

 • Dokumenter behov for behandling mot skdegjørere

 • Dokumenter at du arbeider i tråd med IPV (integrert plantevern)

 • Ta bilder av skadegjørere

 • Tid og dato hentes fra telefonen

 • Velg plantevernmiddel for ønsket produskjon i appen

 • Plantevernmidlene er inkludert i appen, med nødvendig informasjon

 • Dokumenter mekanisk bekjempelse i appen

 • Dokumenter effekten av kampen mot skadegjørerne

 • Appen regner og beregner for brukerne - spar tid og unngå å bruke for mye

 • Registrer gjødsling, velg handels- eller husdyrgjødsel og angi mengde

Kontaktinformasjon