Hold orden på bilkøringen - bruk telefonen som verktøy


Kjørebokmodul (Telefonapp)

Vi har laget Produsentappen® for å gjøre planlegging og dokumentasjon enkelt!

Kjørebokmodulen er laget for å gjøre dokumentasjon av bruken av privatbil eller yrkesbil enkelt og oversiktlig.

Du trenger bare en mobiltelefon for å registrere, dokumentere og skrive ut rapporter - enkelt og raskt.

Produsentappen® fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet når det utføres. Når telefonen får kontakt med WIFI eller 3G/4G-nettet synkroniseres appen med databasen, dette skjer automtisk uten at brukerne trenger å tenke på det.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

Nyttig å vite om

  • Legg til alle bilene / kjøretøyene som en ønsker å dokumentere bruken av

  • Registrer kjøring fra - til og kilometer

  • Legg til bruk av henger og kjøring på skogsbilveg når det er riktig

  • Sjekk oversikt og hva som er registrert på ulike måneder og årstall - alle registrerte kjøretøy kommer fram

  • Vis totaltoversikt, sorter på registrerte kjøretøy og år - viser informasjon per måned

  • Generer rapport - send rapporten som PDF-fil til deg selv eller regnskapsføreren. Sorter på bil, måned eller år

Kontaktinformasjon