30-dagers gratis prøveperiode

Vi lytter til tilbakemeldinger! Resultatet av spørreundersøkelse blant våre brukere og søkere om produksjonstilskudd er at flertallet ønsker en prøveperiode. Dette ønsket oppfyller vi, og har innført en gratis prøveperiode for alle som registrer seg.

Nå kan du uten "risiko" teste om vi har laget en så god tjeneste som vi påstår å ha gjort, helt uten risiko for å skulle bruke tjenesten et helt år. Etter at prøveperioden utløper, vil oridnært abonnement starte å løpe.

Introduksjonsvideo Webappen

Vi har laget flere introduksjonsvidoer der vi presenterer Produsentappen og gjødslingsplanlegging. Videoene tar for seg innlogging og registrering på Webappen, i tillegg viser vi deg litt rundt i Produsentappen. Vi har lagt ut 6 nyttige filmer som viser hvordan gjøslingsplanlegging foregår enkelt og greit i tjenesten.

Vi har gjort to av videoene tilgjengelig her Introduksjon til bruk av Produsentappens gjødslingsplanleggings verktøy

Resten av opplæringsvideoene er tilgjengelig for innloggete brukere av Produsentappen.

/p>

Planteverndatabasen er oppdatert

For enklere oppdatering av plantevernmidler i databasen, har vi bygget om planteverndatabasen. For å benytte den nyeste og oppdaterte databasen må Produsentappen oppgraderes. Vi kommer ikke til å oppgradere den gamle databasen framover.

Vi oppfordrer alle brukerne til å oppdatere appen. I tillegg til ny planteverndatabase kommer den også med noen feilrettinger.

Neste hoved oppgradering av Produsentappen kommer snart. Nyheten er først og fremst knyttet til gjødselplanlegging. Det vil bli mulig å få opplysninger om gjødselplanen rett i appen, fordelt på skifter. Det vil ikke bli mulig å drive gjødslingsplanlegging i appen, kun hente ut informasjon om gjødsling på enkelt skifter. Har du telefonen med deg, har du gjødslingsplanen med deg.

Gjødslingsplanlegging i Produsentappen

Vi har lansert en webapp (nettside) der den store nyheten er gjødslingsplanlegging. Produsentappen er nå et fullverdig planleggings- og dokumentasjonsverktøy som består av to deler, webapp og telefonapp.

Webappen kan åpnes på alle maskiner og telefoner, men vi anbefaler ikke gjødslingsplanlegging i webappen. Gjødslingsplanleggingen er integrert i Jordbruksmodulen. Vi har lagt vekt på å gjøre det så enkelt som mulig å lage gode og riktige gjødslingsplaner.

Nå arbeider vi med oppdatering av telefonappene, første steg er å oppdatere appene slik at ny planteverndatabase skal vises riktig. Etter dette skal appene oppdateres slik at det er mulig å vise gjødslingsplanen i telefonappen – da først og fremst de viktige opplysningene.