30-dagers gratis prøveperiode

Vi lytter til tilbakemeldinger! Resultatet av spørreundersøkelse blant våre brukere og søkere om produksjonstilskudd er at flertallet ønsker en prøveperiode. Dette ønsket oppfyller vi, og har innført en gratis prøveperiode for alle som registrer seg.

Nå kan du uten "risiko" teste om vi har laget en så god tjeneste som vi påstår å ha gjort, helt uten risiko for å skulle bruke tjenesten et helt år. Etter at prøveperioden utløper, vil oridnært abonnement starte å løpe.

Endringer for økt fokus

Vi har besluttet å konsentrere oss om utvikling av det vil til nå har kaldt Jordbruksmodulen. Jordbruksmodulen blir Produsentappen. Dette gjør vi for å kunne fokusere all vår tid på videreutvikling og forbedring. De andre modulene (Storfe-, Faktura- og Kjørebokmodul) legges på is. Siden vi ikke har kapasitet til å vedlikeholde disse trekkes de tilbake fra markedet og vil følgelig ikke være mulig å abonnere på.

Når kapasiteten igjen øker, vil vi vurdere å ta opp videreutviklingen av de modulene som ligger på is.

Introduksjonsvideo Webappen

Vi har laget flere introduksjonsvidoer der vi presenterer Produsentappen og gjødslingsplanlegging. Videoene tar for seg innlogging og registrering på Webappen, i tillegg viser vi deg litt rundt i Produsentappen. Vi har lagt ut 6 nyttige filmer som viser hvordan gjøslingsplanlegging foregår enkelt og greit i tjenesten.

Vi har gjort to av videoene tilgjengelig her Introduksjon til bruk av Produsentappens gjødslingsplanleggings verktøy

Resten av opplæringsvideoene er tilgjengelig for innloggete brukere av Produsentappen.

/p>

Planteverndatabasen er oppdatert

For enklere oppdatering av plantevernmidler i databasen, har vi bygget om planteverndatabasen. For å benytte den nyeste og oppdaterte databasen må Produsentappen oppgraderes. Vi kommer ikke til å oppgradere den gamle databasen framover.

Vi oppfordrer alle brukerne til å oppdatere appen. I tillegg til ny planteverndatabase kommer den også med noen feilrettinger.

Neste hoved oppgradering av Produsentappen kommer snart. Nyheten er først og fremst knyttet til gjødselplanlegging. Det vil bli mulig å få opplysninger om gjødselplanen rett i appen, fordelt på skifter. Det vil ikke bli mulig å drive gjødslingsplanlegging i appen, kun hente ut informasjon om gjødsling på enkelt skifter. Har du telefonen med deg, har du gjødslingsplanen med deg.

Gjødslingsplanlegging i Produsentappen

Vi har lansert en webapp (nettside) der den store nyheten er gjødslingsplanlegging. Produsentappen er nå et fullverdig planleggings- og dokumentasjonsverktøy som består av to deler, webapp og telefonapp.

Webappen kan åpnes på alle maskiner og telefoner, men vi anbefaler ikke gjødslingsplanlegging i webappen. Gjødslingsplanleggingen er integrert i Jordbruksmodulen. Vi har lagt vekt på å gjøre det så enkelt som mulig å lage gode og riktige gjødslingsplaner.

Nå arbeider vi med oppdatering av telefonappene, første steg er å oppdatere appene slik at ny planteverndatabase skal vises riktig. Etter dette skal appene oppdateres slik at det er mulig å vise gjødslingsplanen i telefonappen – da først og fremst de viktige opplysningene.

Nyheter og forbedringer på vei

I løpet av kort tid vil vi lansere Produsenappen® også på nett. Det er noen oppgaver som best gjennomføres på telefon, mens andre oppgaver utføres best på stor skjerm. Dette imøtekommer vi nå når Produsentappen® lanseres som en webapp. Webappen og telefonappen kan brukes om hverandre og samtidig. Dette er med på å gjøre Produsentappen® til et bedre verktøy.

Gjødselplanlegging i Produsentappen

Med webappen blir det mulig å lage gjødslingsplan for de skiftene foretaket disponerer over. Gjødslingsplanen bygger på Yara og NIBIOs gjødslingshandbok og vil med det sikre så korrekte gjødslingsplaner som det er råd å lage.

Telefonappen vil bli oppdatert etter at webappen er lansert, og tilpasset endringene omkring gjødslingsplan. Det vil blant annet bli mulig å hente ut gjødslingsopplysninger for skiftene, og derved har brukerne alltid gjødslingsplanene tilgjengelig.

Produsentappen er nå et fullverdig verktøy for planteproduksjon.

Kommende nyheter og oppdateringer

Vi utvikler en webapp der brukerne av Produsentappen® kan logge seg inn og dette gjør vi for å utvide mulighetene for brukerne til dokumentasjon og planlegging av virksomheten. Her vil svært mange av de samme registreringene kunne gjennomføres på en større skjerm. Noen registreringer er spesialutviklet for telefon, og vil ikke bli mulig å gjøre på webappen. Det kommer også flere nyheter og forbedringer. Det vil blant annet bli mulig å tegne inn de ulike skiftene i kart, arealet på det inntegnede området regnes automatisk ut. Webappen og telefonappen utveksler informasjon umiddelbart og automatisk.

Flere og bedre rapporteringsmuligheter

Vi oppdaterer Produsentappen. I Produsentappen kan alt fra våronn (jordarbeiding, gjødsling og såing), bekjempelse av skadegjørere (dokumentasjon av behov for bekjempelse, sprøyting/mekanisk bekjempelse, pågående og avsluttet arbeid) til innhøsting dokumenteres.

Det er enkelt å generere rapporter og sprørytejournal i appen, for alle år som appen har vært i bruk.

Nyhet

Det kommer to nye rapporteringsmuligheter, en for alt arbeid som er forbundet med våronna og en total rapport, der alt arbeid i som er utført på skiftet kommer med i rapporten. Her samles alt arbeid i rapporten og skilles per skifte. Dette gir en veldig god og oversiktlig rapport. De to nye rapporteringsmulighetene kommer med neste oppdatering av appen.

Ny hjemmeside for Produsentappen®

Velkommen til Produsentappen®s nye hjemmeside! Vi har valgt å etablere en egen hjemmeside for Produsentappen®, rett og slett for å kunne utvide tilbudet til brukerne og funksjonaliteten for Produsentappen®-tjenesten over tid.

Produsentappen nettsiden er lik den "gamle" var på ERVI®.no, men det vil endre seg etter de behov vi ønsker å dekke hos våre brukere. Vi har flere utviklings-ideer, men ønsker å utvikle tjenestene først - så vil vi fortelle brukeren om dette.

Vi går ut i fra at brukerne av Produsentappen® først og fremst er interessert i appen og en mer spesialisert hjemmeside - det ønsket oppfyller vi nå. En av nyhetene her vil bli brukertips - som vi lager for at brukerne skal få best mulig nytte av appen.