Vi gjør hverdagen litt enklere

Å hjelpe og inspirere gjennom å tilby enkle, smarte og praktiske løsninger som tar i bruk ting brukerne allerede har.

Produsentappen er en digital tjeneste for planlegging og dokumentasjon av jordbruksproduksjon. Tjenesten tilbys både som webapp og telefonapp. Tjenesten kan benyttes av flere på samme driftsenhet og er gratis i 30-dagers prøveperiode.

Vi motiveres av vår visjon

Å hjelpe brukerne til å bli mer effektive i hverdagen, gjennom våre innovative tjenester.

Produsentappen er en abonnementstjeneste, laget for å forenkle og forbedre drifta. Både gjennom et gode verktøy for dokumentasjon og planlegging, og fordi informasjonen alltid er tilgjengelig – enten i webappen eller i telefonappen.

Vårt mål

Er å forenkle hverdagen for våre kunder. Enten det er å hjelpe til å gjøre dokumentasjon og rapportering enklere – så er målet å gjøre hverdagen enklere.

Vår tjeneste er utviklet i nært samarbeid med våre kunder, fra ide til ferdig tjeneste. Takk til de som har bruket av sin tid for å dele sin kompetanse og erfaring med oss, slik at vi har blitt i stand til å utvikle eb nyttig tjeneste. Versjon 2.0 er en videreføring av dette arbeidet.

Webapp = Produsentappens tjeneste spesiealutviklet for bruk på datamaskiner (større skjermer). Webappen egner seg best for eksempelvis lage gjødselplan.

Telefonappen = Produsentappens tjeneste spesialutviklet for bruk på telefoner.

Kontaktinformasjon