Fra gjødslingsplanlegging til innhøsting


Vi har laget Produsentappen® for å gjøre gjødselplanlegging og dokumentasjon enkelt!

Produsentappen: et moderne planleggings- og dokumentasjonsverktøy.

Med introduksjon av Webappen er Produsentappen er fullverdig tjeneste, der planlegging og dokumentasjon henger sammen og brukt riktig – bidrar til et best mulig resultat.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

Gjødselplan i Produsentappen®

Med introduksjon av Produsentappen også som webapp, åpner nye muligheter seg for brukerne. Med Versjon 2.0 er gjødselanlegging blitt enda enklere for brukerne. Gjødselplanl er integrert i Produsentappen og medfører ikke prisøkning.

Prismodell finner du her:

Kontaktinformasjon