Fra gjødslingsplanlegging til innhøsting


Vi har laget Produsentappen® for å gjøre gjødselplanlegging og dokumentasjon enkelt!

Produsentappen: et moderne planleggings- og dokumentasjonsverktøy.

Med introduksjon av Webappen er Produsentappen er fullverdig tjeneste, der planlegging og dokumentasjon henger sammen og brukt riktig – bidrar til et best mulig resultat.

Produsentappens Telefonapp fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen® er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet utføres. Når telefonen får kontakt med WIFI eller 3G/4G-nettet synkroniseres appen med databasen, dette skjer automtisk uten at brukerne trenger å tenke på det.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen® er det mulig, raskt og enkelt.

Gjødselplan i Produsentappen®

Med introduksjon av Produsentappen også som webapp, åpner nye muligheter seg for brukerne. Det å drive gjødselanlegging er nå enkelt for brukerne. Gjødselplanl er integrert i Produsentappen og medfører ikke prisøkning.

Prismodell finner du her:

Kontaktinformasjon